Zápočty a zkoušky


Testy na cvičeních (písemná zkouška)

Během cvičení se píší tři důležité testy (zde okruhy otázek). Každý student má možnost psát test jen jednou (žádné opravné termíny). Testy jsou 20 minutové písemky (odpovědi k otázkám slovní, nikoli "tipovací test"), celkem lze získat až 100 bodů, od bodového zisku se odvíjí známka z předmětu botanika.

První test 19 otázek…20 bodů
Druhý test 10 otázek… 20 bodů
Třetí test 30 otázek... 60 bodů

známka body
1 90-100 bodů (80-90 přezkoušení)
2 70-80 bodů (60 – 70 přezkoušení)
3 50-60 bodů
4 20 – 50 bodů – možnost ústní zkoušky z celé náplně předmětu
- Dolní limit 20 bodů – pod tuto hodnotu - nesplnil

 

 

Zápočet

Pro udělení zápočtu je nutno mít maximálně tři absence na cvičeních (čtvrtou jedině s písemným potvrzením vážného důvodu), absolvovat terénní exkurze a úspěšně absolvovat "poznávačku". Ta spočívá v poznávání 35 druhů určovaných živých rostlin. Za správné pojmenování rostliny latinským jménem lze získat až 2 body (správně latinsky alespoň rod je 1 bod), za pouze české jméno lze získat jen bod 1. Na zápočet je vyžadován zisk alespoň 55 bodů, bez zápočtu nelze k ústní zkoušce. Podle studovaného oboru je vyžadována znalost rostlin v níže uvedených seznamech. V omezené míře se u poznávaček mohou objevit i herbářové položky (např. kapradiny - blednutí nevýznamné) či obrázky (jedovaté a chráněné rostliny), mezi poznávanými rostlinami jsou minimálně 2 kapradiny, 3 mrkve a 3 trávy. Termíny (resp. "předtermíny") poznávaček budou vypisovány od 28. května, zápočet lze získat nejvýše při třetím pokusu. Zápočty zapíše dr. Möllerová.

Seznamy druhů KI, AE

Seznamy druhů BLES, PŘM

 

Druhy latinsko-česky

Doporučujeme: poznávačka on-line na Přírodou.cz případně test Herbarium on-line

 

Ústní zkouška

Kdo vyhověl v součtu získaných bodů v písemných testech (více než 20 bodů), může být přezkoušen formou ústní zkoušky u dr. Möllerové (absolvování zkoušky nebo vylepšení známky).