Přednášky


Botanika BEKOL (přednáší dr. Möllerová, pátek od 7:00, učebna MI)

Botanika KI, AE (přednáší dr. Möllerová, středa od 12:15, učebna AIII)

 


 Cíle předmětu: seznámení se stavbou těla rostlin, základy systematické botaniky (včetně nových trendů v systematice), metodami určování rostlin, seznámení se s důležitými druhy květeny naší republiky a jejich některými vlastnostmi.