Odkazy


eBotanika.net
- botanické rozcestníky aj. (J. Jakl)

  Botanické odkazy (BF JČU v Č. Budějovicích)

Botanika.sk (V. Mrázová - slovenský rozcestník)

 

Chráněná území Prahy > květena  »  Vegetační mapa Prahy 

Střední Čechy - příroda, člověk, krajina  (Ložek V., Cílek V., Kubíková J.)

Stezky.info (naučné stezky v Praze a středních Čechách)

Trojská kotlina - příroda a památky  (ČSOP Troja)

CHKO Český kras

Květena Brd, Českého krasu a Křivoklátska

Květena Českého krasu

Praha: bot. zahr. PřF UK popř. zde či zde či zde, foto zde či zde

Praha-Troja: Pražská botanická zahrada popř. zde

Praha-Průhonice: Dendrologická zahrada popř. zde či zde

Pražské naučné stezky

Botany.cz - atlas lokalit  (bot. významné lokality)

Botany.cz - chráněná a zajímavá území 

 

1. cvičení

Odkazy na bryologicko-lichenologické stránky (stránky ČBS)

Mechorosty ČR (J. Kučera)