Cvičení


Dvě vyučovací hodiny v učebně L356

RNDr. Jana Möllerová, CSc.: pondělí od 14:00, pátek od 10:30, 12:15, 14:00

Ing. Jana Nováková, CSc.: pondělí od 10:30 a 12:15

Ing. Šárka Škvárová: středa od 17:30, čtvrtek od 8:45, 10:30 a 15:45

Mgr. Jiří Jakl: pondělí od 15:45 a 17:30

 

V rámci cvičení se budou psát 3 testy (po přednáškách z anatomie a morfologie /19.března/, po kapradinách /10.dubna/ a po odpřednášení semenných rostlin /14.května/). Jejich hodnocení a význam viz zápočty a zk.

Absence na cvičeních se tolerují 3 (slovem tři), čtvrtou lze tolerovat jen s vážným zdůvodněním (potvrzení lékaře aj.). Podmínkou k získání zápočtu je rovněž úspěšné absolvování "poznávačky" (živých rostlin).

Vážným zájemcům lze doporučit i návštěvu cvičení "Určování obtížných skupin bylinných druhů" vedené dr. Möllerovou (středa od 7:15 /začátek o 15 minut později proti rozvrhu/, učebna L356).

 

Živé označené kytky k prohlédnutí a studiu budou k dispozici na schodišti FLE (chodbou kateder dendrologie a pěstování lesů úplně dozadu, projít hnědými dveřmi na schodiště a sejít jedny schody dolů). Přinést k určení lze i vlastní povědomé rostliny Šárce Škvárové nebo Jirkovi Jaklovi (na cvičení nebo pracovna č.d. 355) - na rostlinách budou oddemonstrovány důležité znaky, rostliny označeny a dány k dispozici i pro potřeby dalších studentů na schodiště (čímž by měl být zajištěn přísun většího množství čerstvého studijního materiálu; kdo můžete, měla by tu být i láhev s vodou na zalití schnoucích kytek).

 

 

 

 

1. cvičení - dem. lišejníky a mechy